ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการช่างไปสาธิตการใช้งาน

เมื่อท่านสั่งซื้อเครื่องล้างเเอร์ happy air เรามีบริการช่างไปสาธิตเครื่องล้างเเอร์ถึงที่ร้านท่าน ฟรี ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

 

@  สำหรับรุ่น  Economy  เเละ EASY 001   @   ในจังหวัดดังต่อไปนี้

   กรุงเทพ  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี   ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา   

   ปราจีนบุรี    สระบุรี อยุธยา   ราชบุรี    เพชรบุรี     ระยอง 

 

 หมายเหตุ   ***  เฉพาะการชำระเงินสดเต็มจำนวนเท่านั้น ***

 

@  สำหรับรุ่น  Extra   @   ในจังหวัดดังต่อไปนี้

   1  กรุงเทพเเละปริมณฑล

   2  ภาคกลางทุกจังหวัด

   3  ภาคตะวันตกทุกจังหวัด

   4  ภาคตะวันออกทุกจังหวัด

  

หมายเหตุ ***  เฉพาะการชำระเงินสดเต็มจำนวนเท่านั้น ***

 

@  สำหรับรุ่น  Exclusive @   ในจังหวัดดังต่อไปนี้

   1  กรุงเทพเเละปริมณฑล

   2 ภาคกลางทุกจังหวัด

   3 ภาคตะวันตกทุกจังหวัด

   4 ภาคตะวันออกทุกจังหวัด

   5 ภาคอีสานทุกจังหวัด

   6  ภาคเหนือทุกจังหวัด

   7  ภาคใต้ทุกจังหวัด  ยกเว้น จังหวัด ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส  

หมายเหตุ  *** เฉพาะการชำระเงินสดเต็มจำนวน เท่านั้น    ***

 

 

 

 

 

 

Posted Date: 2015-02-13 05:05:40